Betalingsvoorwaarden

De verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen wordt ook het kinderwensconsult vergoed. Wanneer uw verzekering het kinderwensconsult niet vergoedt, wordt dit bij u in rekening gebracht. De factuur krijgt u mee bij het consult. U dient deze factuur binnen 14 dagen te betalen.
Indien u onverzekerd bent, kan een betalingsregeling getroffen worden.

KvK Leeuwarden: 59189932
BIG-nummer Pia: 49908729503

BIG-nummer Elvira: 59923697903
Rekeningnummer: NL67ABNA0422370819 ten name van Verloskundigenpraktijk Pia